ยานพาหนะ

รถบรรทุกแกน1

รถบรรทุกแกน

รถปราบดิน1

รถปราบดิน

sdr_vivid

เครนตีนตะขาบ

รถบรรทุกติดเครน2

รถบรรทุกติดเครน

รถตักล้อยาง3

รถตักล้อยาง