วัฒนธรรมบริษัท

วัฒนธรรมบริษัท

วัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์

เพื่อเป็นบริษัทโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก พร้อมด้วยความได้เปรียบทางดิจิทัลที่ยืนหยัดเหนือกาลเวลา

วัฒนธรรมองค์กร1

ภารกิจ

เราให้ความสำคัญกับความต้องการและปัญหาของลูกค้า โดยนำเสนอโซลูชั่นและบริการด้านลอจิสติกส์ที่สามารถแข่งขันได้ซึ่งสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยม

ความซื่อสัตย์:เราให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และความไว้วางใจในทุกการติดต่อของเรา โดยมุ่งมั่นที่จะซื่อสัตย์ในการสื่อสารทั้งหมดของเรา
มุ่งเน้นลูกค้า:เราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ โดยมุ่งเน้นเวลาและทรัพยากรที่มีจำกัดในการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถของเรา
การทำงานร่วมกัน:เราทำงานร่วมกันเป็นทีม ก้าวไปในทิศทางเดียวกันและเฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกัน ในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
ความเข้าอกเข้าใจ:เรามุ่งมั่นที่จะเข้าใจมุมมองของลูกค้าของเราและแสดงความเห็นอกเห็นใจ รับผิดชอบต่อการกระทำของเรา และแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่อย่างแท้จริง
ความโปร่งใส:เราเปิดกว้างและซื่อสัตย์ในการติดต่อธุรกิจ มุ่งมั่นเพื่อความชัดเจนในทุกสิ่งที่เราทำ และรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเราพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น