กิจกรรม

มิ.ย. 2023 งานแสดงสินค้าฮ่องกง

รายงาน
งานแสดงสินค้าฮ่องกง (2)
งานแสดงสินค้าฮ่องกง (3)
งานแสดงสินค้าฮ่องกง (4)
งานแสดงสินค้าฮ่องกง (5)
งานแสดงสินค้าฮ่องกง (6)
งานแสดงสินค้าฮ่องกง (7)

ส.ค.2566 พักผ่อนเป็นกลุ่ม

การพักผ่อนเป็นกลุ่ม (1)
การพักผ่อนเป็นกลุ่ม (2)
การพักผ่อนเป็นกลุ่ม (3)
การพักผ่อนเป็นกลุ่ม (4)

ส.ค.2023 สัมมนากฎหมายการเดินเรือเซี่ยงไฮ้

สัมมนากฎหมายการเดินเรือเซี่ยงไฮ้ (1)
สัมมนากฎหมายการเดินเรือเซี่ยงไฮ้ (2)
สัมมนากฎหมายการเดินเรือเซี่ยงไฮ้ (3)
สัมมนากฎหมายการเดินเรือเซี่ยงไฮ้ (4)

ธ.ค. 2023 งานแสดงสินค้า Yiwu

งานแสดงสินค้าอี้หวู่ (1)
งานแสดงสินค้าอี้หวู่ (2)
งานแสดงสินค้าอี้หวู่ (3)
งานแสดงสินค้าอี้หวู่ (4)

ต.ค.2566 ประชุมเกาะบาหลี

การประชุมเกาะบาหลี (1)
การประชุมเกาะบาหลี (2)
การประชุมเกาะบาหลี (3)
การประชุมเกาะบาหลี (4)
การประชุมเกาะบาหลี (5)
การประชุมเกาะบาหลี (6)